ഗൂഗ്‌ൾ ക്രോമിൽ മലയാളം ശരിയായി വായിക്കുവാനുള്ള സൂത്രം!

ഗൂഗ്‌ൾ ക്രോ‍മിൽ മലയാളം ശരിയായ രൂപത്തിൽ കാണുന്നില്ല, എന്തു ചെയ്യണം?  എന്ന് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്നത്! എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടു തന്നെ കാര്യം എന്ന് ഞാനും കരുതി. അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ! ☺


ആദ്യമായി ക്രോം തുറക്കുക. ശേഷം താഴെ . ചിത്രം 1 . ൽ കാണുന്നതു പോലെ  ക്രോമിന്റെ മുകളിൽ വലതുവശത്തു കാണുന്ന സ്പാനർ ചിഹ്നത്തിൽ ഒരു ക്ലിക് കൊടുക്കുക. ☺

. ചിത്രം 1 .

ക്ലിക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ . ചിത്രം 2 . ൽ കാണുന്നതു പോലെ ഒരു മെനു ഇറങ്ങി വരും!

. ചിത്രം 2 .


അതിലെ Options -നിട്ടൊരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള . ചിത്രം 3 .ലേതു പോലെ പേജ് കാണും. അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്, 1. Basics, 2. Personal Stuff, 3. Under the Hood. ഇനി നമുക്ക് ചിത്രം കാണാം. ചിത്രങ്ങളില്ലാതെ നമുക്കെന്ത് സൂത്രപ്പണി?! ☺

. ചിത്രം 3 .

ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അടുത്ത ക്ലിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസിലായല്ലോ? ഇല്ലേ? ആഹ്...!!
ആ ചുവന്ന വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ! അഥവാ Under the Hood എന്ന മൂന്നാം ഓപ്ഷൻ സെലക്റ്റ് ചെയ്യൂ, ഉം... വേഗം, വേഗം. ഇപ്പോൾ . ചിത്രം 4 . ലേതു പോലെ പേജ് മാറിയിരിക്കും!എന്നാലതൊന്നു കണ്ടു നോക്കാം  വരൂ... ☺

. ചിത്രം 4 .

ദെൻ ക്ലിക് Customize fonts ബട്ടൺ. അപ്പോൾ . ചിത്രം 5 . ലേതു പോലെ മറ്റൊരു സെറ്റിംഗ്സ് തുറന്നു വരും. അതു കാണാം.

. ചിത്രം 5 .

 Encoding-ഇൽ ഡിഫാൾട് ആയി Western (ISO-8859-1) എന്നുള്ളത് മാറ്റി, പകരം താഴെയുള്ള . ചിത്രം 6 . ലേതു പോലെ Unicode (UTF-8) സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.

. ചിത്രം 6 .

ഇത്രയേ ഉള്ളൂ! ഇനി ഗൂഗ്‌ൾ ക്രോം ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ. എന്നിട്ട് പുതുതായി ഒന്ന് തുറക്കുക. ഇനി നോക്കൂ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്ന്? ദാ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട്....ഇതുപോലെ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ വൃത്തിയായി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, താങ്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപി ഫോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനിപ്പോ എവിടെ പോകുമെടാ എന്നല്ലേ ഓർത്തത്? ഉം... മനസിലായി... അതു താഴെ ഉണ്ട്. ☺


ഈ പോസ്റ്റിനു കാരണമായ അഭ്യർത്ഥനകൂടി കണ്ട്, ഒരു കമന്റും ഇട്ട് പോയാൽ മതി!!

ആൾടെ മുഖവും പേരും ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്!