ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ പുതിയ വിൻഡോസ് സെവൻ ഗൂഗ്‌ൾ പ്ലസ് തീം


ഗൂഗ്‌ൾ പ്ലസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരായി അധികമാരും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ വേഗതയും സൌന്ദര്യവും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിരവധിയാണ്. അത്തരക്കാർക്ക് സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഗൂഗ്‌ൾ പ്ലസ് ലേ-ഔട്ട് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമാകില്ലേ? എങ്കിൽ ഇതാ വിൻഡോസ് 7 ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു തീം. ഇഷ്ടമായാൽ ഒരു കമന്റിട്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മറക്കണ്ട ☺

അറിയുക:
• 20 ഹൈ റെസലൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ
• കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഐക്കണുകൾ
• കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കൾസർ


ഡൌൺലോഡ് ലിങ്ക്: Download Google + Theme


ഐക്കണുകൾ:

കൾസറുകൾ: